Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Nove usmeritve glede koronavirusa (SARS-CoV-2)

datum: 11.03.2020

kategorija: novice

Splošno o novem koronavirusu SARS-CoV-2


Kaj je koronavirus

Splošne informacije o novem koronavirusu. Vir: Vlada Republike Slovenije

Novi koronavirus SARS-CoV-2 povzroča bolezen, ki jo imenujemo bolezen COVID-19.

Bolezen COVID-19 je precej podobna drugim okužbam dihal, kot je npr. gripa. Kaže se s slabim počutjem, utrujenostjo, bolečinami v mišicah, vročino nad 38°C, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom težkega dihanja. Podatki kažejo, da bolezen v kar 80 % poteka blago in jo ljudje prebolijo brez zapletov.

 

Klicni center za informacije o koronavirusu - 080 1404

V pomoč prebivalcem pri iskanju zanesljivih informacij v zvezi z novim koronavirusom je Urad vlade za komuniciranje v sodelovanju z Minstrstvom za zdravje, NIJZ, Infekcijsko kliniko in Ministrstvom za javno upravo vzpostavil klicni center.

Na brezplačni telefonski številki 080 1404 lahko dobite informacije vsak dan med 8. in 20. uro.

Klicateljem na vprašanja odgovarjajo študentje višjih letnikov Medicinske fakultete pod mentorstvom ustreznih strokovnih služb/strokovnjakov.

 

Splošna navodila: preprečevanje okužbe s koronavirusom

Pri preprečevanju okužbe z novim koronavirusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih boleznih, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:

 • Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni; razdalja naj bo vsaj 1,5 metra.
 • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
 • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
 • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
 • Redno si umivamo roke z milom in vodo.
 • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost etanola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje oziroma razkuževanje površin niso namenjena čiščenju ali razkuževanju kože.
 • Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
 • V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

Higiena_kaslja-umivanje_rok

Navodila za higieno kašlja in umivanje rok. Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje

 

Navodila: izvajanje študijskega procesa in aktivnosti na Univerzi v Ljubljani

Zaradi trenutne epidemiološke situacije je Univerza v Ljubljani sprejela splošne omejitve in prilagoditve pri izvajanju študijskega procesa in aktivnosti to so:

 • za vsaj 14 dni se ukinejo vsa predavanja v velikih predavalnicah, kjer se lahko zbere več kot 100 ljudi,
 • odsvetujejo se obiski in potovanja tako študentov kot zaposlenih na ogrožena območja iz seznama NIJZ,
 • odsvetujejo se vsi obiski iz tujine iz ogroženih območij iz seznama NIJZ,
 • za vsaj 14 se ukinejo vse javne prireditve, srečanja, kongresi, akademije, podelitve diplom, športna vzgoja in drugi javni dogodki.

Zadnje podatke o območjih z lokalnim širjenjem ali širjenjem v skupnostih ter definicijo tesnega stika najdete na spletni strani NIJZ: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-zdravstveni-delavci#definicija-primera ; tu je opisana tudi definicija verjetnega in potrjenega primera.

Ustrezni dodatni ukrepi bodo sprejeti, če bo to zahtevala epidemiološka situacija in bodo to priporočile državne institucije (Ministrstvo za zdravje, Nacionalni inštitut za javno zdravje ali Vlada Republike Slovenije).

 

Navodila: izvajanje študijskega procesa na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za šport

Glede načina izvedbe pedagoškega procesa v času od dne 9. 3. 2020 do dne 20. 3. 2020 glej Obvestilo o načinu pedagoškega procesa z dne 9. 3. 2020.

 

Skladno z navodili NIJZ je treba upoštevati naslednja splošna navodila:

Navodila: zaposleni

Kako ukrepa zaposleni, če zboli z znaki in s simptomi COVID-19 (akutne okužbe dihal)?

Če zaposleni zboli s simptomi in znaki akutne okužbe dihal (vročina, kašelj, težko dihanje ali slabo počutje, zaradi katerega ste npr. vzeli zdravilo proti vročini itd.) in se je v zadnjih 14 dneh vrnil iz območij, kjer se pojavlja novi koronavirus z lokalnim širjenjem ali širjenjem v skupnostih, ali je bil v tem obdobju v tesnem stiku z bolnikom, pri katerem je bila potrjena ali verjetna (test še nejasen) okužba z novim koronavirusom, naj ostane doma oziroma se umakne v ločen prostor in drži vseh preventivnih ukrepov (vzdržuje razdaljo vsaj 1,5 metra stran od ostalih ljudi, higiena rok, higiena kašlja, razkuževanje površin, prezračevanje prostorov). Po telefonu naj se posvetujte z zdravstveno službo (izbrani osebni zdravnik zaposlenega v rednem delovnem času; dežurna zdravstvena služba izven delovnega časa), kjer bo prejel navodila o nadaljnjih ustreznih ukrepih.

Zadnje podatke o območjih z lokalnim širjenjem ali širjenjem v skupnostih ter definicijo tesnega stika najdete na spletni strani NIJZ. Tu je opisana tudi definicija verjetnega in potrjenega primera.

O svojih bolezenskih znakih in svoji odsotnosti mora zaposleni obvestiti svojega nadrejenega, ki bo odsotnost ustrezno evidentiral.

 

Kako ukrepa zaposleni, če se vrača iz tujine in je zdrav?

Če se zaposleni vrača iz območij, kjer se pojavlja novi koronavirus z lokalnim širjenjem ali širjenjem v skupnostih (seznam območij je dostopen na spletni strani NIJZ) in ne kaže znakov bolezni in ni bil v tesnem stiku z bolnikom s covid-19, posebni ukrepi (samoizolacija) niso potrebni. Te osebe so lahko normalno vključene v delovni kolektiv. Priporočeno je, da se te osebe še posebno pozorno držijo vseh preventivnih ukrepov in natančno spremljajo morebitne spremembe svojega zdravstvenega stanja. V primeru kakršnih koli sprememb zdravstvenega stanja pa naj se o teh po telefonu nemudoma posvetujejo z zdravstveno službo (izbrani osebni zdravnik zaposlenega v rednem delovnem času; dežurna zdravstvena služba izven delovnega časa).

Posebna koordinacijska skupina UL je sklenila, da so pri zgoraj opisanih okoliščinah izjema osebe, ki delajo neposredno z bolniki oz. z drugimi osebami, pri katerih je večja verjetnost hudega poteka bolezni (npr. z varovanci v posebnih zavodih, v domovih starejših občanov, z rizičnimi skupinami, itd.). Za te osebe se priporoča samoizolacija in veljajo sledeča navodila:

 • naslednjih 14 dni ne izvajate kliničnih vaj in ostalih aktivnosti v kliničnem okolju ali z rizičnimi skupinami, ne glede na svoje zdravstveno počutje,
 • o tem obvestite svojega nadrejenega in kadrovsko službo Univerze v Ljubljani, Fakultete za šport (UL FŠ), ki bo vašo odsotnost ustrezno evidentirala,
 • če se vam v tem času pojavijo znaki, ki kažejo na okužbo s koronavirusom (povišana telesna temperatura, kašelj, težko dihanje) o tem po telefonu ali elektronski pošti obvestite zdravstveno službo (izbrani osebni zdravnik zaposlenega v rednem delovnem času; dežurna zdravstvena služba izven delovnega časa); v takem primeru se seveda umaknite tudi z delovnega okolja na fakulteti,
 • ne hodite v ambulanto nenapovedano, da ne boste okužili še drugih,
 • če v 14 dneh ne boste zboleli, se lahko vrnete tudi k izvajanju kliničnih vaj in ostalih aktivnosti v kliničnem okolju,
 • poleg teh navodil za vključevanje v delo v kliničnem okolju upoštevajte tudi vsa navodila posamezne inštitucije, kjer se vključujete v njihov proces dela.

 

Navodila: študenti

Kako ukrepa študent, če zboli s simptomi COVID-19 (akutne okužbe dihal)?

Če študent zboli s simptomi in znaki akutne okužbe dihal (vročina, kašelj, težko dihanje ali slabo počutje, zaradi katerega ste npr. vzeli zdravilo proti vročini itd.) in se je v zadnjih 14 dneh vrnil iz območij, kjer se pojavlja novi koronavirus z lokalnim širjenjem ali širjenjem v skupnostih, ali je bil v tem obdobju v tesnem stiku z bolnikom, pri katerem je bila potrjena ali verjetna (test še nejasen) okužba z novim koronavirusom, naj ostane doma in se ne udeležuje organiziranih oblik pouka oziroma se umakne v ločen prostor ter drži vseh preventivnih ukrepov (vzdržuje razdaljo vsaj 1,5 metra stran od ostalih ljudi, higiena rok, higiena kašlja, razkuževanje površin, prezračevanje prostorov).

Študent naj se po telefonu posvetujte z zdravstveno službo (izbrani osebni zdravnik v rednem delovnem času, dežurna zdravstvena služba izven delovnega časa), kjer bo prejel navodila o nadaljnjih ukrepih.

O svojih bolezenskih znakih in svoji odsotnosti mora študent dosledno obvestiti nosilca predmeta in študentski referat (referat@fsp.uni-lj.si), ki bo odsotnost ustrezno evidentiral. Nosilec predmeta bo določil način nadomestitve študijskih obveznosti.

 

 

Kako ukrepa študent, ki se je v zadnjih 14 dneh zadrževal v območjih (velja tudi za Erasmus+ študente, ki prihajajo iz omenjenih področij), kjer se pojavlja novi koronavirus, in je zdrav?

Če se je študent (velja tudi za Erasmus+) v zadnjih 14 dneh vrnil iz območij, kjer se pojavlja novi koronavirus z lokalnim širjenjem ali širjenjem v skupnostih in ne kaže znakov bolezni in ni bil v tesnem stiku bolnikom s covid-19, in je zdrav, posebni ukrepi niso potrebni in se lahko vključite v študijski proces.

Zadnje podatke o območjih z lokalnim širjenjem ali širjenjem v skupnostih ter definicijo tesnega stika najdete na spletni strani NIJZ. Tu je opisana tudi definicija verjetnega in potrjenega primera.

Posebna koordinacijska skupina UL je sklenila, da se za vse študente do nadaljnjega ne izvajajo oblike pouka kot so klinične vaje in kjer študenti prihajajo v neposreden stik z bolniki oz. z drugimi osebami, pri katerih je večja verjetnost hudega poteka bolezni (npr. z varovanci v posebnih zavodih, v domovih starejših občanov, z rizičnimi skupinami itd.). Nadalje se za vse študente priporoča samoizolacija, v primeru če so bili v zadnjih 14 dneh, kjer se pojavlja novi koronavirus z lokalnim širjenjem ali širjenjem v skupnostih, v stiku z ljudmi iz teh območij ali sumijo, da bi lahko bili okužene s koronavirusom. V tem primeru veljajo sledeča navodila in omejitve:

 • naslednjih 14 dni se ne udeležujte organiziranih oblik pouka kot klinične vaje in ostale aktivnosti v kliničnem okolju ali z rizičnimi skupinami, ne glede na svoje zdravstveno počutje
 • o svoji situaciji obvestite nosilca predmeta, ki bodo vašo odsotnost ustrezno evidentirali, Erasmus+ študenti obvestijo Mednarodno pisarno
 • nosilec predmeta bo določil način nadomestitve študijskih obveznosti,
 • če v 14 dneh ne boste zboleli, se lahko normalno vključite v študijski proces brez omejitev,
 • če se vam v tem času pojavijo simptomi in znaki, ki kažejo na okužbo s koronavirusom, o tem po telefonu ali elektronski pošti obvestite zdravstveno službo (izbrani osebni zdravnik študenta v rednem delovnem času; dežurna zdravstvena služba izven delovnega časa); v takem primeru se seveda umaknite iz okolja na fakulteti in se držite vseh preventivnih ukrepov,
 • ne hodite v ambulanto nenapovedano, da ne boste okužili še drugih.

Študente in zaposlene pozivamo, da dosledno upoštevajo navodila za preprečevanje širjenja okužbe s koranavirusom in vse omejitve in navodila, ki jih izdajo učne bolnišnice in druge zdravstvene ustanove.

Dodatne informacije

Nacionalni inštitut za javno zdravje

www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov

 

Ministrstvo za zdravje

www.gov.si/podrocja/zdravje/preventiva-in-skrb-za-zdravje/obvladovanje-nalezljivih-bolezni/koronavirus/

 

Telefonske informacije NIJZ

Na brezplačni telefonski številki 080 1404 lahko dobite informacije vsak dan med 8. in 20. uro.

Za dodatne informacije za splošno javnost, navodila in pojasnila se lahko posvetujete s strokovnjakom z NIJZ na telefonski številki 031 646 617 in 031 619 118, vsak dan med 9.00 in 17.00 uro.

 

Pogosta vprašanja in odgovori NIJZ

Pogosto zastavljena vprašanja in odgovori NIJZ so dostopni na tej povezavi:

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-pogosta-vprasanja-in-odgovori 

 

Informacijski elektronski naslov UL FŠ

Na elektronskem naslovu info@fsp.uni-lj.si lahko zaposleni in študenti UL FŠ prejmete dodatne informacije v zvezi z ukrepi ob pojavu novega koronavirusa.