Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Obvestilo glede koronavirusa (SARS-CoV-2)

datum: 05.03.2020

kategorija: novice

Spoštovani študentje, sodelavci in uporabniki aktivnosti na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za šport (UL FŠ), 
 
delo in ostale aktivnosti na fakulteti trenutno potekajo nemoteno po ustaljenem urniku. Intenzivneje se izvajajo preventivni ukrepi. 
 
V skladu z navodili MIZŠ in UL smo na fakulteti kot odziv na situacijo oblikovali strokovno Koordinacijsko skupino UL FŠ, ki skrbi za pripravo Načrta za zagotavljanje kontinuiranega dela na fakulteti, njegovo implementacijo in dopolnjevanje, kakor tudi za koordinacijo aktivnosti in informiranje v času pojavljanja koronavirusa (SARS-CoV-2). 
 
Vse aktivnosti se bodo glede na spreminjajočo se situacijo sprotno spremljale in usklajevale tako znotraj UL kot tudi s ključnimi inštitucijami v državi. V primeru izkazanih tveganj za okužbo študentov, zaposlenih in uporabnikov aktivnosti bomo sprejeli ustrezne ukrepe. O morebitnih spremembah vas bomo obveščali. 
 
Na tem mestu želimo ponovno izpostaviti ključne preventivne ukrepe, ki jih javnosti posredujejo:
NIJZ (https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019)
WHO (https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public)
ECDC (https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china/questions-answers)

Pozivamo vas, da tudi v bodoče sledite navodilom NIJZ in se nanje ustrezno odzivate.

S spoštovanjem,

Koordinacijska skupina UL FŠ