Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Usmeritve glede koronavirusa (SARS-CoV-2)

datum: 06.03.2020

kategorija: novice

Splošno o novem koronavirusu SARS-CoV-2


Kaj je koronavirus

V Sloveniji so že potrjeni primeri okužbe z novim koronavirusom SARS-CoV-2.

Novi koronavirus SARS-CoV-2 povzroča bolezen, ki jo imenujemo bolezen COVID-19.

Bolezen COVID-19 je precej podobna drugim okužbam dihal, kot je npr. gripa. Kaže se s slabim počutjem, utrujenostjo, bolečinami v mišicah, vročino nad 38°C, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom težkega dihanja. Podatki kažejo, da bolezen v kar 80 % poteka blago in jo ljudje prebolijo brez zapletov.

 

Splošna navodila: preprečevanje okužbe s koronavirusom

Pri preprečevanju okužbe z novim koronavirusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih boleznih, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:

 • Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni; razdalja naj bo vsaj 1,5 metra.
 • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
 • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
 • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
 • Redno si umivamo roke z milom in vodo.
 • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost etanola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje oziroma razkuževanje površin niso namenjena čiščenju ali razkuževanju kože.
 • Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
 • V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

Higiena_kaslja-umivanje_rok

 

Navodila: izvajanje študijskega procesa

Glede načina izvedbe pedagoškega procesa v času od dne 9. 3. 2020 do dne 20. 3. 2020 glej Obvestilo o načinu pedagoškega procesa z dne 9. 3. 2020.

Skladno z navodili NIJZ je treba upoštevati naslednja splošna navodila:

Navodila: zaposleni

Kako ukrepa zaposleni, če zboli z znaki in s simptomi COVID-19 (akutne okužbe dihal)?

Če zaposleni zboli z znaki akutne okužbe dihal (vročina nad 38°C, kašelj, težko dihanje) in se je vrnil iz območij, kjer se pojavlja koronavirus ali je bil v stiku z bolnikom iz teh področij (seznam območij je dostopen na spletni strani NIJZ), naj ostane doma oziroma se umakne v ločen prostor in drži vseh preventivnih ukrepov (vzdržuje razdaljo vsaj 1,5 metra stran od ostalih ljudi, higiena rok, higiena kašlja, razkuževanje površin, prezračevanje prostorov). Po telefonu naj se posvetujte z zdravstveno službo (izbrani osebni zdravnik zaposlenega v rednem delovnem času; dežurna zdravstvena služba izven delovnega časa), kjer bo prejel navodila o nadaljnjih ustreznih ukrepih. O svojih bolezenskih znakih in svoji odsotnosti mora zaposleni obvestiti svojega nadrejenega, ki bo odsotnost ustrezno evidentiral.

 

 

Kako ukrepa zaposleni, če se vrača iz tujine in je zdrav?

Če se zaposleni vrača iz območij, kjer se pojavlja novi koronavirus (seznam območij je dostopen na spletni strani NIJZ) in ne kaže znakov bolezni, posebni ukrepi (samoizolacija) trenutno  niso potrebni. Te osebe so lahko normalno vključene v delovni kolektiv. Priporočeno je, da se te osebe še posebno pozorno držijo vseh preventivnih ukrepov in natančno spremljajo morebitne spremembe svojega zdravstvenega stanja. V primeru kakršnih koli sprememb zdravstvenega stanja pa naj se o teh po telefonu nemudoma posvetujejo z zdravstveno službo (izbrani osebni zdravnik zaposlenega v rednem delovnem času; dežurna zdravstvena služba izven delovnega časa).

Posebna koordinacijska skupina UL je sklenila, da so izjema osebe, ki delajo neposredno z bolniki oz. z drugimi osebami, pri katerih je večja verjetnost hudega poteka bolezni (npr. z varovanci v posebnih zavodih, v domovih starejših občanov, z rizičnimi skupinami, itd.). Za te osebe se priporoča samoizolacija. Za take osebe torej veljajo, v primeru da so bile v zadnjih 14 dneh na območjih, kjer je prisoten koronavirus, bile v stiku z ljudmi iz teh območij ali sumijo, da bi lahko bile okužene s koronavirusom, sledeča navodila:

 • naslednjih 14 dni ne izvajate kliničnih vaj in ostalih aktivnosti v kliničnem okolju ali z rizičnimi skupinami, ne glede na svoje zdravstveno počutje,
 • o tem obvestite svojega nadrejenega in kadrovsko službo Univerze v Ljubljani, Fakultete za šport (UL FŠ), ki bo vašo odsotnost ustrezno evidentirala,
 • če se vam v tem času pojavijo znaki, ki kažejo na okužbo s koronavirusom (povišana telesna temperatura, kašelj, težko dihanje) o tem po telefonu ali elektronski pošti obvestite  zdravstveno službo (izbrani osebni zdravnik zaposlenega v rednem delovnem času; dežurna zdravstvena služba izven delovnega časa); v takem primeru se seveda umaknite tudi z delovnega okolja na fakulteti,
 • ne hodite v ambulanto nenapovedano, da ne boste okužili še drugih,
 • če v 14 dneh ne boste zboleli, se lahko vrnete tudi k izvajanju kliničnih vaj in ostalih aktivnosti v kliničnem okolju,
 • poleg teh navodil za vključevanje v delo v kliničnem okolju upoštevajte tudi vsa navodila posamezne inštitucije, kjer se vključujete v njihov proces dela.

 

 

 

Navodila: študenti

Kako ukrepa študent, če zboli s simptomi COVID-19 (akutne okužbe dihal)?

Če študent zboli z znaki akutne okužbe dihal (vročina nad 38°C, kašelj, težko dihanje) in se je vrnil iz območij, kjer se pojavlja koronavirus in kjer je znano, da obstaja epidemija koronavirusa ali je bil v stiku z bolnikom iz teh področij (seznam območij je dostopen na spletni strani NIJZ), naj ostane doma in se ne udeležuje organiziranih oblik pouka oziroma se umakne v ločen prostor ter drži vseh preventivnih ukrepov (vzdržuje razdaljo vsaj 1,5 metra stran od ostalih ljudi, higiena rok, higiena kašlja, razkuževanje površin, prezračevanje prostorov). Študent naj se po telefonu posvetujte z zdravstveno službo (izbrani osebni zdravnik v rednem delovnem času, dežurna zdravstvena služba izven delovnega časa), kjer bo prejel navodila o nadaljnjih ukrepih. 

O svojih bolezenskih znakih in svoji odsotnosti mora študent dosledno obvestiti nosilca predmeta in študentski referat (referat@fsp.uni-lj.si), ki bo odsotnost ustrezno evidentiral. Nosilec predmeta bo določil način nadomestitve študijskih obveznosti.

 

Kako ukrepa študent, ki se je v zadnjih 14 dneh zadrževal v območjih (velja tudi za Erasmus+ študente, ki prihajajo iz omenjenih področij), kjer se pojavlja novi koronavirus, in je zdrav?

Če ste se v zadnjih 14 dneh zadrževali v območjih, kjer se pojavlja novi koronavirus in kjer je znano, da obstaja epidemija koronavirusa, ali ste študent, vključen v program Erasmus+, ki prihaja iz območij, kjer se pojavlja koronavirus (seznam območij je dostopen na spletni strani NIJZ), in ste zdravi, posebni ukrepi niso potrebni in se lahko vključite v študijski proces.

Posebna koordinacijska skupina UL je sklenila, da so izjema študenti, ki prihajajo v neposredni stik z bolniki oz. z drugimi osebami, pri katerih je večja verjetnost hudega poteka bolezni (npr. z varovanci v posebnih zavodih, v domovih starejših občanov, z rizičnimi skupinami, itd.). Za take študente se priporoča samoizolacija, v primeru če so bili v zadnjih 14 dneh na območjih, kjer je prisoten koronavirus, bili v stiku z ljudmi iz teh območij ali sumijo, da bi lahko bili okužene s koronavirusom, in sledeča navodila in omejitve:

 • naslednjih 14 dni se ne udeležujte organiziranih oblik pouka kot so klinične vaje in ostale aktivnosti v kliničnem okolju ali z rizičnimi skupinami, ne glede na svoje zdravstveno počutje,
 • o svoji situaciji obvestite nosilca predmeta in študentski referat UL FŠ (referat@fsp.uni-lj.si), ki bodo vašo odsotnost ustrezno evidentirali, Erasmus+ študenti obvestijo Mednarodno pisarno UL FŠ,
 • nosilec predmeta bo določil način nadomestitve študijskih obveznosti,
 • če v 14 dneh ne boste zboleli, se lahko normalno vključite v študijski proces brez omejitev,
 • če se vam v tem času pojavijo simptomi in znaki, ki kažejo na okužbo s koronavirusom, o tem po telefonu ali elektronski pošti obvestite  zdravstveno službo (izbrani osebni zdravnik študenta v rednem delovnem času; dežurna zdravstvena služba izven delovnega časa); v takem primeru se seveda umaknite iz okolja na fakulteti in se držite vseh preventivnih ukrepov,
 • ne hodite v ambulanto nenapovedano, da ne boste okužili še drugih.

Študente pozivamo, da v okviru študijskega procesa, ki poteka v UKC Ljubljana in drugih zdravstvenih ustanovah dosledno upoštevajo navodila in morebitne omejitve, ki jih izdajo te ustanove.

 

 

Dodatne informacije

Nacionalni inštitut za javno zdravje

www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov

Ministrstvo za zdravje

www.gov.si/podrocja/zdravje/preventiva-in-skrb-za-zdravje/obvladovanje-nalezljivih-bolezni/koronavirus/

Telefonske informacije NIJZ

Vsak dan med 9. in 17. uro je na NIJZ odprta telefonska številka za splošno javnost: 031 646 617, na kateri je zdravnik na voljo za pogovor z zaskrbljenimi prebivalci in jim skuša odgovoriti na njihova specifična vprašanja.

Pogosta vprašanja in odgovori NIJZ

Pogosto zastavljena vprašanja in odgovori NIJZ so dostopni na tej povezavi:

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-pogosta-vprasanja-in-odgovori 

Informacijski elektronski naslov UL FŠ

Na elektronskem naslovu info@fsp.uni-lj.si lahko zaposleni in študenti UL FŠ prejmete dodatne informacije v zvezi z ukrepi ob pojavu novega koronavirusa.