Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

VOLITVE REKTORJA UNIVERZE V LJUBLJANI

datum: 15.05.2017

kategorija: novice

 

 

Vse pedagoške in nepedagoške delavce ter študente Fakultete za šport

 

O B V E Š Č A M O,

 

da bodo jutri v torek, 16.5.2017 potekale VOLITVE REKTORJA UNIVERZE V LJUBLJANI.

 

Kandidat za rektorja Univerze v Ljubljani je prof. dr. IGOR PAPIČ.

 

Volitve rektorja na Fakulteti za šport

bodo potekale med 8.00 in 16. uro v Murnikovi sobi Fakultete za šport.

 

 

Predsednica volilnega odbora:

Katarina Povržan, univ. dipl. prav.