Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Vabilo na predstavitev knjige in okroglo mizo

datum: 08.12.2016

kategorija: novice

 

V A B I L O

 

Ob tednu Univerze v Ljubljani 

 

Vas vabimo na predstavitev knjige »ŠPORT PO MERI OTROK IN MLADOSTNIKOV« 

in


okroglo mizo z naslovom »PROBLEMATIKA ŠPORTA MLADIH V SLOVENIJI«.

 

Dogodek bo v četrtek, 8. 12. 2016 ob 15.15 uri v veliki predavalnici Fakultete za šport.

 

K razpravi na okrogli mizo so vabljeni tudi pomembni sooblikovalci slovenskega športa: predstavniki Olimpijskega komiteja Slovenije, Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, strokovne vodje in trenerji številnih športnih zvez, športni pedagogi športnih šol, predstavniki Zavoda RS za šport Planica in Zavoda RS za šolstvo, bivši in sedanji športniki – tudi nosilci olimpijskih medalj, starši športnikov in mladi  športniki in študenti FŠ.

Dogodek bo medijsko pokrit, usmerjala pa ga bo ga. Uršula Majcen /RTVS

 

Vaša prisotnosti bo dogodku dala posebno vrednost in obogatila razpravo.

 

Iskreno vabljeni!