Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Objava javnega razpisa za sofinanciranje doktorskih študentov - GENERACIJA 2016

datum: 13.10.2016

kategorija: novice

 

Na spletni strani Univerze v Ljubljani je objavljen Javni razpis za sofinanciranje doktorskih študentov – generacija 2016.

 

Na razpis se kandidati lahko prijavljajo od 12. 10. 2016 do vključno 20. 10. 2016 do 12.00 ure!

Za pravočasno se šteje vloga, ki je do 20. 10. 2016 do 12. ure prispela v vložišče univerze in je bila do tega roka tudi elektronsko oddana, ne glede na vrsto prenosa pošiljke.