Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Neuradni rezultati preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj 2016 - 2. rok

datum: 07.09.2016

kategorija: novice

Neuradni rezultati preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj v 2. prijavnem roku, z dne 7. 9. 2016

Neuradni rezultati bodo objavljeni le v času pritožbenega roka. Pritožbe se lahko nanašajo izključno na pravilnost prepisa rezultatov ali kategorizacij iz zapisnikov v računalniško datoteko. Pisne pritožbe morajo prispeti v tajništvo Fakultete za šport najkasneje v petek, 9. 9. 2016, do 9.00 ure (rok prejema pritožbe).

Študentski referat