Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Vabilo k vpisu na študijski program Management v športu

datum: 11.07.2016

kategorija: novice

Magistrski študijski program Management v športu izvajata skupaj Fakulteta za šport in Ekonomska fakulteta v Ljubljani

Študij traja 2 leti v obsegu 120 ECTS kreditnih točk ter se izvaja kot izredni študij.  

Pridobljen naziv: magister/magistrica managementa v športu (mag. manag. šp.).  

Podrobnosti o študijskem programu najdete na povezavi.