Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Neuradni rezultati preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj 2016

datum: 29.06.2016

kategorija: novice

Neuradni rezultati preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj, ki je potekal 28. in 29. 6. 2016 na Fakulteti za šport (objavljeni bodo le v času pritožbenega roka).

Pritožbe se lahko nanašajo izključno na pravilnost prepisa rezultatov ali kategorizacij iz zapisnikov v računalniško datoteko. Pisne pritožbe morajo prispeti v tajništvo Fakultete za šport, najkasneje do ponedeljka, 4. 7. 2016, do 12.00 (rok prejema pritožbe).

Po tem datumu bodo rezultati uradni, preračunani v točke preizkusa in posredovani Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Ljubljani, v nadaljnjo obdelavo.