Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Predstavitev projekta doktorske disertacije

datum: 11.04.2016

kategorija: novice

Kandidat: JERNEJ ROŠKER

 

Doktorski študent JERNEJ ROŠKER bo javno predstavil projekt doktorske disertacije z naslovom  »Proučevanje vpliva nekaterih biomehanskih spremenljivk na ravnotežje in uporaba slednjih za proučevanje vplivov staranja in trenažnega staža na ravnotežje« dne,  11.04.2016 (ponedeljek) ob 13.00 uri  v sejni sobi Inštituta za šport (novi prizidek) Fakultete za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana.

 

Vabljeni!

Referat za doktorski študij