Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Drugi doktorski seminar: Miloš Tul

datum: 20.04.2016

kategorija: novice

Kandidat: MILOŠ TUL

 

 

Doktorski kandidat MILOŠ TUL bo na javni razpravi opravljal drugi doktorski seminar na

katerem bo predstavil glavne ugotovitve doktorske disertacije z naslovom

 »PRIMERJAVA KOMPETENTNOSTI UČITELJEV ŠPORTNE VZGOJE IZ SLOVENIJE IN  SEVERNO-VZHODNE ITALIJE« dne, 20.04.2016 (sreda) ob 11.30 uri v sejni sobi Fakultete za šport (dekanat), Gortanova 22, 1000 Ljubljana

 

 Vabljeni!