Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Obvestilo o možnostih izvedbe manjkajočih obveznostih pri Didaktiki športne vzgoje (stari UNI)

datum: 14.01.2016

kategorija: novice

 

Obvestilo o opravljanju obveznosti pri predmetu Didaktika športne vzgoje za študente starega programa

Študenti starega študijskega programa, ki še niso opravili dejavnosti pri predmetu Didaktika športne vzgoje (seminarji in vaje s fokusnimi skupinami z zagovorom didaktične mape), se lahko prijavijo za opravljanje obveznosti do 25. januarja 2016.

Prijavijo se tako, da osebno prinesejo v kabinet ali pošljejo po e-pošti na naslov marjeta.kovac@fsp.uni-lj.si potrdilo o plačilu obveznosti. Plačilo je po ceniku Univerze v Ljubljani in je enotno ne glede na to, ali  mora študent opraviti eno ali obe obveznosti. Za plačilo se morajo študenti predhodno oglasiti v Študentskem referatu, kjer oddajo naročilo za opravljanje manjkajočih obveznosti. Račun prejmejo na e-poštni naslov, ki ga imajo v VIS-u (oz. ga sporočijo ob oddaji naročila).

Glede na število prijav za posamezno dejavnost (seminar; vaje z zagovorom mape) bodo študenti nato obveščeni o poteku dejavnosti.

Preverjanje znanja: Kolokviji 4.1. potekajo vedno takrat, ko je razpisan redni izpitni rok. Za kolokvij se mora študent prijaviti vsaj tri dni pred datumom kolokvija. Izpitni roki so objavljeni v VIS-u.

Prof. dr. Marjeta Kovač