Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Drugi doktorski seminar: Igor Justin

datum: 11.12.2015

kategorija: novice

Kandidat: IGOR JUSTIN

Doktorski kandidat Igor Justin bo na javni razpravi opravljal drugi doktorski seminar na katerem bo predstavil glavne ugotovitve doktorske disertacije z naslovom »Nekateri dejavniki uspešnosti rokometnih vratarjev« dne, 11.12.2015 (petek) ob 15.00 uri v sejni sobi Inštituta za šport (novi prizidek) Fakultete za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana.

Referat za doktorski študij