Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Objava točk preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj v 2. prijavnem roku

datum: 15.09.2015

kategorija: novice

Točke preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj v 2. roku, ki so bile posredovane vpisni službi UL v nadaljnjo obravnavo (identifikacija po EMŠO)

Legenda:

1-100  veljavne točke

0  kandidat ni izpolnil norme

-1  kandidat ni opravljal preizkusa

"prazen prostor" : kandidat ni prijavljen za izbrani program