Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Predstavitev projekta doktorske disertacije

datum: 02.09.2015

kategorija: novice

Kandidatka: JANJA GROŠELJ

Doktorska študentka JANJA GROŠELJ bo javno predstavila projekt doktorske disertacije z naslovom  »Analiza merskih značilnosti nekaterih nelaboratorijskih testov ravnotežja 11-letnih otrok« dne,  02.9.2015 (sreda) ob 08.00 uri v sejni sobi Inštituta za šport (novi prizidek) Fakultete za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana.

 Vabljeni!

Referat za doktorski študij