Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Vpis v 1. letnik študijskih programov 1. stopnje v študijskem letu 2015/16 - NAVODILA

datum: 23.09.2015

kategorija: novice

Obvestilo

Spoštovani sprejeti kandidati!

 

Podrobna navodila za vpis boste prejeli s pošto na dom. Tu  objavljamo nekaj osnovnih informacij o vpisu ter povezavi, na kateri se sklicuje  obvestilo, ki ga boste prejeli.

Vpis v 1. letnik v študijskem letu 2015/16  bo v terminu, ki ga bo vsak kandidat prejel s priporočeno pošto. (Če ste v navedenem terminu odsotni, nujno javite na tel. 01/5207 772, sicer vpis kasneje ne bo mogoč).

 

A. Dokumenti, ki jih je potrebno prinesti k vpisu na redni študij:

 

B. Dokumenti, ki jih morate prinesti k vpisu na izredni študij:

Poleg vsega, kar je navedeno za redni študij,  še:

  •  podpisana izvoda pogodbe o izobraževanju na izrednem študiju, ki ju natisnete iz sistema VIS.

 

V primeru, da ste bili že vpisani na katerikoli drug študijski program, morate izpisnico iz tega programa prinesti najkasneje do 2. 10. 2015. Na izpisnici morajo biti navedeni vsi dosedanji vpisi.

Ob vpisu boste prejeli potrdila o vpisu.  Račun za vpisnino in šolnino (samo v primeru vpisa na izredna mesta) boste prejeli  naknadno. Rok plačila vpisnine in šolnine je 1. 10. 2015.

V primeru, da k vpisu ne morete priti osebno, vas, z vsemi zahtevanimi dokumenti, lahko pride vpisat oseba, ki ji napišete pooblastilo. V kakršnemkoli drugem primeru za dogovor obvezno pokličite na tel.:01/5207 772, sicer vpis kasneje ne bo več možen.

K vpisu lahko prinesete v potrditev tudi vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice (LPP)

 

NAROČNINA NA REVIJO ŠPORT:

Ob vpisu prejmete tudi revijo ŠPORT, ki je osrednja strokovna revija na področju športa in športne vzgoje v Sloveniji  in tako predstavlja nepogrešljivo študijsko literaturo za študente Fakultete za šport. Naročnina na revijo ŠPORT je za študente 1. letnika FŠ obvezna. Letno naročnino poravnate  skupaj z vpisnimi stroški (10 EUR ob  60% popustu). Na leto izideta dve številki.