Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Neuradni rezultati preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj 2015

datum: 30.06.2015

kategorija: novice

Neuradni rezultati (objavljeni so bili le v času pritožbenega roka)

 

 

Pritožbe se lahko nanašajo izključno na pravilnost prepisa rezultatov ali kategorizacij iz zapisnikov v računalniško datoteko. Pisne pritožbe morajo prispeti v tajništvo Fakultete za šport najkasneje do petka, 3. 7. 2015, do 12.00 (rok prejema pritožbe).

 

Lep pozdrav!
Študentski referat