Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Testni dostop do zbirke Adam Matthew Digital

datum: 05.06.2015

kategorija: novice

Do 2. 7. 2015 je za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani preko gesla na voljo testni dostop do vsebin založnika Adam Matthew Digital, ki je neodvisna podružnica skupine SAGE. Ponuja nagrajene zbirke s področja družboslovja in humanistike, ki obsegajo unikatne primarne vire iz arhivov s celega sveta.

Nekaj naslovov zbirk: Apartheid South Africa, 1948-1980; Slavery, Abolition and Social Justice; Mass Observation Online; The Nixon Years, 1969-1974; Popular Culture in Britain and America, 1950-1975; Everyday Life and Women in America, 1800-1920; Defining Gender, 1450-1910...

Celoten seznam zbirk, ki so na voljo: http://www.amdigital.co.uk/m-collections/view-all/ 

Dodatne informacije in geslo za testni dostop, ki ga lahko uporabljajo vsi študenti in zaposleni na UL:

http://www.fdv.uni-lj.si/knjiznica/o-odkjg/informacije-in-obvestila/testni-dostop-do-zbirke-adam-matthew-digital

knjižnica FŠ