Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Drugi doktorski seminar

datum: 02.04.2015

kategorija: novice

Kandidat: Klemen Rovan

Kandidat KLEMEN ROVAN bo na javni razpravi opravljal drugi doktorski seminar na katerem bo predstavil glavne ugotovitve doktorske disertacije z naslovom »Opredelitev kinematičnega modela nogometašev pri varanju z žogo«« dne, 02.04.2015 ob 13.30 uri v sejni sobi Inštituta za šport (novi prizidek) Fakultete za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana

 

Vabljeni!

 Referat za doktorski študij FŠ