Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Drugi doktorski seminar

datum: 26.03.2015

kategorija: novice

Kandidatka: Suzana Pustivšek

Obveščamo vas,da bo kandidatka Suzana Pustivšek na javni razpravi opravljala drugi

doktorski seminar na katerem bo predstavila glavne ugotovitve doktorske disertacije z

naslovom »PREVALENCA IN DEJAVNIKI TVEGANJA PODHRANJENOSTI PRI

SLOVENSKIH ŠPORTNIKIH IN ŠPORTNICAH V ADOLESCENCI V IZBRANIH

ŠPORTNIH PANOGAH« dne, 26.03.2015 ob 14.00 uri v sejni sobi Inštituta za šport (novi

prizidek) Fakultete za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana

 

Vabljeni!

Referat za doktorski študij