Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Obvestilo za bruce

datum: 30.09.2014

kategorija: novice

Vsem novo vpisanim študentom na Fakulteto za šport!

 

Tekoče spremljanje informacij v zvezi s študijskim procesom je za uspešnost vašega študija in zadovoljstvo z njim zelo pomembno.

Vsa tekoča  obvestila (o spremembah predavanj, vaj, urnika, govorilnih ur, o prevzemu štud. izkaznic, pojasnila, pozive ...) dnevno objavljamo na INTRANETU ZA ŠTUDENTE, v katerega vstopite z enakim uporabniškim imenom in geslom kot v VIS ( v VISU: elektronski indeks, izpitni roki od decembra naprej, prijave/odjave izpitov,...).

Svetujemo vam torej, da vsakodnevno spremljaje intranet. Če imate vprašanja v zvezi s predmeti na urniku, študijem, fakulteto, prostori (predavalnicami/telovadnicami) ... nas pridite vprašat.

Uradne ure Študentskega referata so vsak delovni dan od 10.00 do 12.00 ure. Izven tega časa prosimo ne motite našega dela.

Na referat@fsp.uni-lj.si nam napišite predvsem zadeve, ki ne zahtevajo obširnejše obrazložitve. V primeru obširnejših vprašanj  se raje napotite v našo pisarno na koncu hodnika v pritličju.

 

Uspešen študij vam želimo.

Študentski referat