Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Neuradni rezultati preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj v 2. roku

datum: 11.09.2014

kategorija: novice

z dne 11. 9. 2014

Neuradni rezultati preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj v 2. roku.

  

Pisne pritožbe morajo prispeti v tajništvo Fakultete za šport najkasneje v petek, 12. 9. 2014, do 9.00 ure (rok prejema pritožbe). 

Uradni rezultati testov bodo preračunani v točke preizkusa, ki bodo posredovane vpisni službi Univerze v Ljubljani za nadaljnjo obravnavo v sprejemnem postopku. Točke preizkusa bodo objavljene na spletni strani Fakultete za šport (www.fsp.uni-lj.si), po 12. 9. 2014.