Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Oddaja vlog za zadnjo sejo KŠZ

datum: 28.08.2014

kategorija: novice

Navodila za oddajo vlog za Komisijo za študijske zadeve so objavljena na Intranetu za študente.

 

Lep pozdrav!

Študentski referat