Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Zagovor doktorske disertacije

datum: 03.09.2014

kategorija: novice

Kandidatka: Sandra Planinšek

 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport obvešča, da bo v sredo, 03.09.2014 ob 9.00 uri kandidatka Sandra Planinšek zagovarjala svojo doktorsko disertacijo

z naslovom: »POVEZANOST GIBALNIH NAVAD Z NEKATERIMI KAZALCI TELESNEGA IN DUŠEVNEGA ZDRAVJA ODRASLIH SLOVENCEV«

Zagovor bo v sejni sobi Fakultete za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana. Vabljeni!

Referat za doktorski študij