Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Vpis v 1. letnik študijskih programov 1. stopnje FŠ v 2014/15

datum: 24.07.2014

kategorija: novice

Spoštovani sprejeti kandidati!

Podrobna navodila za vpis boste prejeli s pošto na dom, v naprej pa objavljamo nekaj osnovnih informacij o vpisu ter nekaj povezav, na katera se sklicuje  obvestilo, ki ga boste prejeli.

 

Vpis bo 30. in 31. 7. 2014 (kot imate navedeno v obvestilu o vpisu, ki ga boste prejeli s pošto na dom).

Dokumenti, ki jih morate prinesti k vpisu na redni študij:

  •  veljaven osebni dokument;
  •  potrdilo o davčni številki;
  • natisnjen in podpisan vpisni list (izpolnete ga po Navodilih za elektronsko izpolnjevanje vpisnega lista - spodaj).

 

V primeru, da ste bili že vpisani na katerikoli drug študijski program, morate izpisnico iz tega programa prinesti najkasneje do 2. 10. 2014.

Ob vpisu boste prejeli potrdila o vpisu, račun za vpisnino boste prejeli naknadno, po e-pošti.

  

Dokumenti, ki jih morate prinesti k vpisu na izredni študij:

Poleg vsega kar je navedeno za redni študij,  še:

 

  • podpisana izvoda pogodbe o izobraževanju na izrednem študiju, ki ju natisnete iz sistema VIS.

 

Ob vpisu boste prejeli potrdila o vpisu, račun za vpisnino in šolnino boste prejeli naknadno, po e-pošti.

 

Navodila za elektronsko izpolnjevanje vpisnega lista

Opis splošnih izbirnih predmetov na programu Kineziologija (preberite pred izpolnjevanjem predmetnika v vpisnem listu za program Kineziologija!)

 

Po elektronskem izpolnjevanju  vpisnega lista vaš vpis še ni končan; z natisnjenim in podpisanim vpisnim listom ter vso zahtevano dokumentacijo pridete vpis zaključit na Fakulteto za šport, na določen dan in uro, ki sta navedena v vašem obvestilu za vpis.

V primeru, da na vpis ne morete priti osebno, vas, z vsemi zahtevanimi dokumenti, lahko pride vpisat oseba, ki ji napišete pooblastilo. V kakršnemkoli drugem primeru za dogovor obvezno pokličite na tel.:01/5207 772, sicer vpis kasneje ne bo več možen.

 

NAROČNINA NA REVIJO ŠPORT:

Ob vpisu prejmete tudi revijo ŠPORT, ki je osrednja strokovna revija na področju športa in športne vzgoje v Sloveniji  in tako predstavlja nepogrešljivo študijsko literaturo za študente Fakultete za šport. Naročnina na revijo ŠPORT je za študente 1. letnika FŠ obvezna. Letno naročnino poravnate  skupaj z vpisnimi stroški (10 EUR ob  60% popustu). Na leto izideta dve številki.

OBVESTILO V PRIMERU SPREMEMBE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA