Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Prijava za vpis v magistrske študijske programe Športna vzgoja in Kineziologija

datum: 10.07.2014

kategorija: novice

V skladu z razpisom za vpis v podiplomske študijske programe druge stopnje in informacijami, ki so bile posredovane na informativnem dnevu za vpis na 2. stopnjo (16. junija 2014), objavljamo  obrazec za prijavo na magistrski študij v štud. letu 2014/15:

PRIJAVNICA za vpis v 1. letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje Športna vzgoja / Kineziologija

 

Informacije za prijavo z informativnega dne:

Kineziologija, 2. stopnja

Športna vzgoja, 2. stopnja

 

 

Prijavnico je potrebno oddati najkasneje do 10. septembra 2014!

 

Več informacij v Razpisu za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2014/15.

 

 

Študentski referat