Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

DOKUMENTACIJA KANDIDATOV ZA VPIS V 1. LETNIK!

datum: 30.05.2014

kategorija: novice

Kandidate za vpis v 1. letnik študijskih programov prve stopnje Fakultete za šport  v študijskem letu 2014/15 pozivamo k oddaji dokumentacije za vpis, v kolikor je še niso oddali.

Zadnji rok za oddajo je ponedeljek, 2. 6. 2014 (osebno na fakulteto, v tajništvo  ali po pošti - poštni žig 2. 6. 2014).

Več o zahtevani dokumentaciji:  v razpisu za vpis in v obvestilu na www.fsp.uni-lj.si (Novice za kandidate za vpis v 1. letnik 2014/15)


Študentski referat (Tel.: 01/5207 772, 01/5207 802)