Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Napoved objave javnega razpisa za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2014

datum: 15.05.2014

kategorija: novice

•Predvideni datum objave: ponedeljek, 2. 6. 2014
•Predvideni datum zaključka: ponedeljek, 23. 6. 2014
•E-pošta: R-R@uni-lj.si

Objava razpisa: celoten razpis bo objavljen na internetni strani UL, predvidoma tudi na zavodu RS za zaposlovanje. Kandidatom, ki se nameravajo prijaviti na javni razpis svetujemo, da spremljajo obvestila o razpisu na naših spletnih straneh, predvsem v predvidenem terminu za razpis.

Internetni naslov:
http://www.uni-lj.si/aktualno/novice/2014051416364192/

OPOZORILO: Kandidati, ki bodo kandidirali na tem razpisu, se morajo pravočasno posebej prijaviti tudi na Razpis za vpis v doktorske študijske programe v študijskem letu 2014/2015. Razpis je objavljen na spletni strani Univerze v Ljubljani www.uni-lj.si. Rok za vpis v vse doktorske študijske programe je že v teku. Prijavni roki se od študijskega programa do študijskega programa razlikujejo in so določeni v razpisnem besedilu pri vsakemu doktorskemu študijskemu programu posebej. Kandidati, ki se ne bodo prijavili na Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje, se kasneje ne bodo mogli vpisati v doktorski študijski program 3. stopnje. Takih kandidatov ARRS ne bo financirala kot mlade raziskovalce, čeprav bodo izbrani na razpisu za mlade raziskovalce.