Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Drugi doktorski seminar

datum: 23.05.2014

kategorija: novice

Kandidatka DAŠA BAŠIČ

Kandidatka DAŠA BAŠIČ bo na javni razpravi opravljala drugi doktorski seminar na katerem bo predstavila glavne ugotovitve doktorske disertacije z naslovom »VPLIV UTRUJENOSTI HRBTNIH MIŠIC NA RAVNOTEŽJE« dne, 23.05.2014 ob 12.00 uri v sejni sobi Inštituta za šport (novi prizidek) Fakultete za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana Vabljeni! Referat za doktorski študij FŠ