Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Didaktika športne vzgoje: obvestilo za študente "starega" UNI programa

datum: 10.03.2014

kategorija: novice

  

Didaktika športne vzgoje (študenti starega programa)

Kolokvij 4.1. bo 25.3.2014 ob 15.00 v veliki predavalnici. Prijave do 20.3.2014 na marjeta.kovac@fsp.uni-lj.si

 

Vaje (fokusne skupine s predstavitvijo IKT in individualizacije) z zagovori map bodo 31.3.2014 ob 14.00 v predavalnici B. Prijave do 20.3.2014 na marjeta.kovac@fsap.uni-lj.si.

Na opravljanje vaj se lahko prijavijo le študenti, ki imajo vse ocene prakse in poravnane finančne obveznosti.

 

Izredni izpitni rok je 8. aprila 2014. Prijavite se v VIS sistemu.

 

Prof. dr. Marjeta Kovač