Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Novice za kandidate za vpis v 1. letnik v 2014/15 - drugi prijavni rok (VPIS!)

datum: 22.09.2014

kategorija: novice

22. 9. 2014

Sprejete v drugem prijavnem  roku obveščamo, da bo vpis v 1. letnik v petek, 26. 9. 2014, po navodilih, ki jih boste prejeli na dom.

 

15. 9. 2014

Preizkus gibalnih sposobnosti in znanj v 2. roku (11. 9. 2014) - objava točk preizkusa.

 

3. 9. 2014

Kandidati, ki ste se prijavili za vpis v 1. letnik v drugem  prijavnem roku, si preberite informacije o zahtevani dokumentaciji in preizkusu sposobnosti:

Obvestilo v zvezi s preizkusom gibalnih sposobnosti in znanj v drugem prijavnem roku - 11. 9. 2014

Za kandidate za program Športno treniranje: Natisnite in izpolnite obrazec za usmeritveni šport ter ga prinesite na preizkus skupaj z drugo dokumentacijo (iz zgornjega obvestila).

Opisi testov, kriteriji preizkusa in točkovanje so objavljeni v obvestilu z dne 21. 8. 2014 (spodaj)

 

21. 8. 2014

V petek, 22. 8. 2014, se začne drugi prijavni rok za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2014/15.

Prosta mesta, ki jih Fakulteta za šport razpisuje za vpis v drugem roku, so naslednja:

 

Študijski programRedna mestaIzredna mesta
Športna vzgoja025
Kineziologija010
Športno treniranje016

 

Rok za oddajo prijave je 29. avgust 2014. Več o prijavi v razpisu za vpis (Drugi prijavni rok).

Po končanem drugem prijavnem roku bo objavljeno obvestilo o zahtevani dokumentaciji in preizkusu gibalnih sposobnosti in znanj, ki bo v četrtek, 11. septembra 2014, na Fakulteti za šport.

Opisi testov

Kriteriji uspešno opravljenega preizkusa

Točkovanje

 

Opozorilo za prijavljene kandidate, ki so preizkus uspešno opravili že  v prvem prijavnem roku:

Rezultati uspešno opravljenega preizkusa se vam upoštevajo tudi v drugem prijavnem roku, zato vam preizkusa ni potrebno ponovno opravljati. V primeru, da želite preizkus opravljati ponovno, nam morate to sporočiti na naslov referat@fsp.uni-lj.si,  najkasneje do 8. 9. 2014.

 

 

23. 7. 2014

Sprejete kandidate obveščamo, da boste v teh dneh s pošto na dom prejeli obvestilo o vpisu v v 1. letnik študijskih programov 1. stopnje:  Športna vzgoja, Kineziologija in Športno treniranje.

Vpis bo v sredo, 30. 7., oz. v četrtek, 31. 7.  2014 (vaš datum bo naveden v obvestilu) v Študentskem referatu Fakultete za šport.

Več si preberite v obvestilu na spletu: Vpis v 1. letnik študijskih programov 1. stopnje FŠ v 2014/15.

 

11. 7. 2014  Objava točk preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj (3. in 4. julij 2014)

Objavljamo točke, ki so jih kandidati dosegli na preizkusu gibalnih sposobnosti in znanj in so bile posredovane vpisni službi UL v nadaljnjo obravnavo v okviru sprejemnega postopka za vpis v 1. letnik na Fakulteto za šport v štud. letu 2014/15.

Točke po startnih številkah (objavljeno do vpisa, 30. 7. 2014)

Točkovanje

 

 

4.7. 2014 

Objavljamo neuradne rezultate preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj, z dne 3. in 4. julij 2014.

 

Neuradni rezultati bodo objavljeni le v času pritožbenega roka.

Pritožbe se lahko nanašajo izključno na pravilnost prepisa rezultatov ali kategorizacij iz zapisnikov v računalniško datoteko. Na morebitne nepravilnosti glede izvedbe merjenja, glede zapisanih ali na merjenju objavljenih rezultatov ipd., so bili kandidati dolžni opozoriti merilca in jih razrešiti takoj na merjenju. Pisne pritožbe morajo prispeti v tajništvo Fakultete za šport, najkasneje do srede, 9. 7. 2014, do 12.00 (rok prejema pritožbe).

 

Uradni rezultati testov bodo preračunani v točke preizkusa, ki bodo posredovane vpisni službi Univerze v Ljubljani za nadaljnjo obravnavo v sprejemnem postopku. Točke preizkusa bodo objavljene na spletni strani Fakultete za šport (www.fsp.uni-lj.si) najkasneje do 11. julija 2014.

 

24. 6. 2014  Objavljamo splošno obvestilo o preizkusu gibalnih sposobnosti in znanj, ki so ga prejeli vsi kandidati, ki so pravočasno oddali ustrezno zahtevano dokumentacijo: Obvestilo o preizkusu.

Opozarjamo, da so kandidati razvrščeni v skupine, ki se razlikujejo po urah opravljanja testov. Vsak kandidat ima v svojem obvestilu, ki ga je prejel na dom, navedeno uro začetka posameznih delov preizkusa, ki  jo mora dosledno upoštevati.

Kandidate obveščamo, da dokumentacije ne sprejemamo več (razen od tistih, ki so bili pozvani k dopolnitvi). V primeru da je niste poslali, se lahko prijavite v drugem prijavnem roku, od 22. do 29. avgusta 2014, na mesta, ki bodo ostala nezasedena.

 

18. 6. 2014  Vsi kandidati, ki so pravočasno poslali zahtevano dokumentacijo, ki jo določa razpis za vpis, bodo, konec tega tedna oz. v začetku naslednjega tedna, na dom prejeli obvestilo o preizkusu gibalnih sposobnosti in znanj: točno uro začetka, navodila glede preizkusa ...

 

5. 5. 2014  ČAS ZA ODDAJO DOKUMENTACIJE!

Vse kandidate, ki ste se prijavili za vpis v 1. letnik (in tiste, ki se še boste prijavili do 31. maja - mesta za vzporedni študij, diplomante in tujce) opozarjamo, da je čas za pošiljanje dokumentacije. V skladu z razpisom za vpis morate najkasneje do 2. junija 2014  poslati na Fakulteto za šport:

VSI, ne glede na program:

 1. Zdravniško potrdilo (izdano po 5. maju 2014) z osebno zdravstveno anamnezo iz katere so razvidni podatki o težjih poškodbah in boleznih ter zmožnosti večjih psihofizičnih obremenitev. Izda ga lahko splošni zdravnik, le če  ta meni, da je potrebno še mnenje specialista, mora biti priloženo še slednje.
 2. Neobvezno: potrdilo o kategorizaciji, v primeru, da je kandidat kategoriziran športnik po merilih Olimpijskega komiteja Slovenije (velja izključno potrdilo OKS).

Kandidati za Športno treniranje morajo poleg zgoraj navedenega obvezno poslati še:

 1. preteklo in/ali aktualno športno ali trenersko anamnezo, ki mora biti potrjena s strani kluba, športne zveze ali OKS (nepotrjene ne bodo upoštevane),
 2. izpolnjen obrazec o usmeritvenem športu (navedeni usmeritveni šport mora biti skladen z dokumentacijo, ki izkazuje športno/trenersko anamnezo),
 3. neobvezno: potrdilo o morebitni usposobljenosti s področja športa (vaditelj, učitelj, trener).

 

Naslov za pošiljanje dokumentacije:

FAKULTETA ZA ŠPORT

(tajništvo - sprejemni postopek)

GORTANOVA 22

1000 LJUBLJANA

 

Naslednje obvestilo - informacije o preizkusu gibalnih sposobnosti in znanj - bodo s pošto na dom prejeli le kandidati, ki bodo pravočasno poslali z razpisom za vpis predpisano dokumentacijo!

  

28. 4. 2014 Opis testov preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj ter kriteriji uspešno opravljenega preizkusa za vpis na FŠ v študijskem letu 2014/15

 7. 3. 2014  Prvi prijavni roka za Slovence in državljane držav članic Evropske unije je zaključen. Prijava na mesta za tujce, vzporedni študij, diplomante in po merilih za prehode pa je možna še do 31. maja 2014. Več o teh prijavah si preberite spodaj (točke od 2 do 5).

 

1. PRVA PRIJAVA ZA SLOVENCE IN DRŽAVLJANE DRŽAV ČLANIC EU

Kandidati, ki ste se prijavili na ta mesta, ne pozabite še na z razpisom zahtevano dokumentacijo:

DOKUMENTACIJA

Dokumentacijo za vpis na posamezni študijski program FŠ, ki jo določa Razpis za vpis,  je  potrebno poslati na naslov: UL, Fakulteta za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana, v obdobju od 5. maja do 2. junija 2014!

Kandidati za Športno treniranje, Športno vzgojo in Kineziologijo:

 • zdravniško potrdilo, izdano po 5. maju 2014.

 

Samo kandidati za Športno treniranje še:

 • športno anamnezo potrjeno s strani kluba, športne zveze ali OKS.

 

S poslanim potrdilom o veljavni kategorizaciji po merilih Olimpijskega komiteja Slovenije bodo lahko kandidati za katerikoli program uveljavljali določeno boniteto pri točkah sprejemnega preizkusa.  Boniteta je odvisna od razreda kategorizacije.

POZOR:  Popolna dokumentacija za program Športno treniranje je obvezna za vse kandidate, ki so prijavljeni za ta program, tudi če je to njihova 2. ali 3. želja. V nasprotnem primeru sploh ne bodo obravnavani za ta program.

 PREIZKUS GIBALNIH SPOSOBNOSTI IN ZNANJ

Kandidati, ki bodo v okviru prvega prijavnega roka pravočasno oddali prijavo za vpis,  in bodo pravočasno poslali še dokumentacijo, zahtevano z razpisom za vpis - od 5. maja do 2. junija 2014 na Fakulteto za šport -, bodo v juniju s pošto na dom vabljeni na preizkus gibalnih sposobnosti in znanj, ki bo v prvem prijavnem roku 3. in 4. julija 2014.

Za uspešnejšo pripravo na preizkus se lahko udeležite Priprav na preizkus gibalnih sposobnosti in znanj. Več informacij dobite tukaj.

 

2. PRIJAVA ZA VPIS  KANDIDATOV ZA VZPOREDNI ŠTUDIJ

Prijavo je potrebno oddati najkasneje do 31. maja 2014:

 • s kvalificiranim digitalnim potrdilom, po pošti priporočeno na naslov Fakultete za šport pa še soglasje matične fakultete

ali:

 •  z uporabniškim imenom in geslom; natisnjen in podpisan obrazec prijave za vpis in soglasje matične fakultete pa  s priporočeno pošto poslati na naslov: FAKULTETA ZA ŠPORT (prijava za vpis), Gortanova 22, 1000 Ljubljana.

Najkasneje do 2. junija 2014 še dokumentacijo, ki jo zahteva prijava na posamezni program FŠ (zdravniško potrdilo ...), na zgornji naslov Fakultete za šport.

Preizkus gibalnih sposobnosti in znanj bo 3. in 4. julija 2014 (glej informacije pod naslovom PREIZKUS GIBALNIH SPOSOBNOSTI IN ZNANJ).

Vsi kandidati za vzporedni študij  pošljejo še potrdilo o opravljenih obveznostih za vpis v višji letnik, najkajsneje do 17. septembra 2014.

 

3. PRIJAVA ZA VPIS  DIPLOMANTOV

Prijavo je potrebno oddati najkasneje do 31. maja 2014:

 • s kvalificiranim digitalnim potrdilom

ali:

 •  z uporabniškim imenom in geslom; natisnjen in podpisan obrazec prijave za vpis pa  s priporočeno pošto poslati na naslov: FAKULTETA ZA ŠPORT (prijava za vpis), Gortanova 22, 1000 Ljubljana.

Najkasneje do 2. junija 2014 še dokumentacijo, ki jo zahteva prijava na posamezni program FŠ (zdravniško potrdilo ...), na zgornji naslov Fakultete za šport.

Preizkus gibalnih sposobnosti in znanj bo 3. in 4. julija 2014 (glej informacije pod naslovom PREIZKUS GIBALNIH SPOSOBNOSTI IN ZNANJ).

Vsi kandidati za študij diplomantov  pošljejo še potrdilo o opravljenih izpitih in diplomo, najkajsneje do 17. septembra 2014.

 

4. PRIJAVA ZA VPIS PO MERILIH ZA PREHODE

Prijavo je potrebno oddati najkasneje do 31. maja 2014:

 • s kvalificiranim digitalnim potrdilom

ali:

 •  z uporabniškim imenom in geslom; natisnjen in podpisan obrazec prijave za vpis pa  s priporočeno pošto poslati na naslov: FAKULTETA ZA ŠPORT (prijava za vpis), Gortanova 22, 1000 Ljubljana.

V prijavi kandidat napiše en študijski program za katerega izpolnjuje ali bo izpolnjeval pogoje za vpis po merilih za prehode.

 

5. PRIJAVA ZA TUJCE

Prijavo je potrebno oddati najkasneje do 31. maja 2014. Več informacij za vpis tujcev na spletnih straneh prijavne službe Univerze v Ljubljani

 

Najkasneje do 2. junija 2014 morajo prijavljeni tuji kandidati na naslov Fakultete za šport ( UL, Fakulteta za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana) poslati dokumentacijo, ki jo zahteva prijava na program za katerega kandidirajo (zdravniško potrdilo ...).

Preizkus gibalnih sposobnosti in znanj bo 3. in 4. julija 2014 (glej zgornje informacije pod naslovom PREIZKUS GIBALNIH SPOSOBNOSTI IN ZNANJ).

 

Kontakt za prijavni postopek: Študentski referat FŠ (referat@fsp.uni-lj.si, tel.: 01/5207 772, 01/5207 802)