Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Drugi doktorski seminar

datum: 11.02.2014

kategorija: novice

Kandidatka Sandra Planinšek

Kandidatka SANDRA PLANINŠEK bo na javni razpravi opravljala drugi doktorski seminar na katerem bo predstavila glavne ugotovitve doktorske disertacije z naslovom »POVEZANOST GIBALNIH NAVAD IN IZBRANIH KAZALCEV ZDRAVJA ODRASLIH SLOVENCEV« dne, 21.02.2014 ob 08.00 uri v sejni sobi Inštituta za šport (novi prizidek) Fakultete za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana

 Vabljeni!

 Referat za doktorski študij FŠ