Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

3. prijavni rok za vpis v 1. letnik

datum: 01.10.2013

kategorija: novice

Fakulteta za šport razpisuje 6 izrednih mest na Univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje Športno treniranje.

Prijavijo se lahko le kandidati, ki so uspešeno opravili preizkus gibalnih sposobnosti in znanj v 1. roku (junij 2013) ali 2.roku (september 2013).

Prijave: Kandidati pošljejo obrazec Tretja  prijava za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2013/14.

Prijavi priložijo overjene kopije spričeval ali drugih dokazil.

Čas za prijavo: 1. do 5. oktober 2013.