Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Premostitveni moduli

datum: 26.09.2013

kategorija: novice

obvestilo

Vsi prijavljeni kandidati v premostitveni modul za vpis na drugostopenjske programe Športna vzgoja in Kineziologija boste o obsegu, vsebini, ceni in načinu izvedbe obveščeni konec oktobra.

 

Lep pozdrav!

Študentski referat