Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Neuradni rezultati preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj z dne 10. 9. 2013

datum: 11.09.2013

kategorija: novice

Neuradni rezultati preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj v 2. roku.

  

Pisne pritožbe morajo prispeti v tajništvo Fakultete za šport najkasneje v četrtek, 12. 9. 2013, do 9.00 ure (rok prejema pritožbe). 

Uradni rezultati testov bodo preračunani v točke preizkusa, ki bodo posredovane vpisni službi Univerze v Ljubljani za nadaljnjo obravnavo v sprejemnem postopku. Točke preizkusa bodo objavljene na spletni strani Fakultete za šport (www.fsp.uni-lj.si), po 13. 9. 2013.