Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Dosežene točke na preizkusu gibalnih sposobnosti in znanj

datum: 08.07.2013

kategorija: novice

obvestilo

Objavljamo točke, ki so jih kandidati dosegli na preizkusu gibalnih sposobnosti in znanj in so bile posredovane vpisni službi UL v nadaljnjo obravnavo v okviru sprejemnega postopka za vpis v 1. letnik na Fakulteto za šport v štud. letu 2013/14.

Točke po startnih številkah

Točkovanje

 

Lep pozdrav!

Študentski referat