Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Neuradni rezultati preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj z dne 26. in 27. 6. 2013

datum: 27.06.2013

kategorija: novice

Neuradne rezultate testov preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj 2013 ter upoštevane kategorizacije objavljamo tukaj.

Neuradni rezultati bodo objavljeni le v času pritožbenega roka. Morebitne pritožbe se lahko nanašajo izključno na pravilnost prepisa rezultatov ali kategorizacij iz zapisnikov v računalniško datoteko. Pisne pritožbe morajo prispeti v tajništvo Fakultete za šport najkasneje do torka, 2. 7. 2013, do 12.00 ure. Po tem roku pritožb ne bomo obravnavali.

Uradni rezultati bodo preračunani v točke preizkusa, ki bodo posredovane vpisni službi Univerze v Ljubljani v nadaljnjo obravnavo.  Točke bodo objavljene na teh spletnih straneh, najkasneje do 11. julija 2013.

 

Uspešno v nadaljevanju in lep pozdrav.