Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Prijave v premostitveni modul za vpis v študijski program 2. st. ŠPORTNA VZGOJA za študente drugih programov

datum: 27.05.2013

kategorija: novice

Obvestilo študentom, ki bi želeli študij nadaljevati na drugostopenjskem programu Športna vzgoja

 

Obvestilo študentom, ki bi želeli študij nadaljevati na drugostopenjskem programu Športna vzgoja

Študentje drugih študijskih programov (torej vsi razen študentov Športne vzgoje) morajo pred vpisom na drugostopenjski program opraviti premostitveni modul.

V nadaljevanju objavljamo vsebino premostitvenih modulov za posamezne študijske programe:

 

Kandidati drugih programov, ki niso navedeni v seznamu in ustrezajo razpisnim pogojem (vpisni pogoji) za vpis na drugostopenjski študijski program Športna vzgoja, morajo prijavi obvezno priložiti potrjen učni program svojega študijskega programa in potrdilo o opravljenih obveznostih.

 

Prijavijo se lahko študenti 2. ali 3. letnika, absolventi ali diplomanti. Kandidati za vpis v premostitveni modul za štud. leto 2013/14 morajo v Študentski referat oddati prijavni obrazec z vsemi zahtevanimi prilogami. Prijave bo obravnavala Komisija za študijske zadeve, ki bo kandidatom izdala sklep o obsegu premostitvenega modula ter stroških izobraževanja.

Prijavni obrazec

Rok za oddajo prijave: 30. junij 2013

 

Premostitveni modul se bo izvajal v študijskem letu 2013/14 (študent je v premostitveni modul vpisan le evidenčno; s tem ne pridobi statusa študenta), obveznosti pa bodo študentje opravljali skupaj s študenti prvostopenjskega študija Športna vzgoja ali v okviru posebej organiziranega programa (odvisno od števila prijav).

V celoti opravljen premostitveni modul in diploma na prvostopenjskem/visokošolskem študiju sta pogoj za vpis v 1. letnik drugostopenjskega študijskega programa Športna vzgoja.

 

Za več informacij smo vam na voljo v Študentskem referatu

01/52 07 772

referat@fsp.uni-lj.si

 

Lep pozdrav!

Študentski referat