Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Informacije za novince v zvezi z vpisom na Fakulteto za šport - se dopolnjuje!

datum: 24.06.2013

kategorija: novice

 

 • 27. 6. 2013 Rezultati preizkusa so objavljeni (glej novico Neuradni rezultati ...). Pozorno jih preglejte in v primeru morebitnega nepravilnega zapisa v računalniško datoteko, vložite pisno pritožbo, ki mora prispeti najkasneje 2. 7. 2013 do 12.00 ure v tajništvo Fakultete za šport.

 

 • VSEM, KI BOSTE 26. IN 27. JUNIJA OPRAVLJALI PREIZKUS GIBALNIH SPOSOBNOSTI IN ZNANJ, ŽELIMO VELIKO USPEHA IN SREČNO!

 

 • 24. 6. 2013 Vsi kandidati za preizkus bi morali že prejeti pošto z informacijami o preizkusu in urami prihoda na Fakulteto za šport. V primeru, da kdo obvestila ni prejel (morda tujci, kjer pošta potuje dlje), naj danes, 24. 6. 2013 do 14.00 ure pokliče na fakulteto (5207 802) za uro prihoda.

 

 • Obvestilo o preizkusu gibalnih sposobnosti in znanj za vpis v študijskem letu 2013/14 (vsak prijavljen kandidat, ki je oddal ustrezno dokumentacijo, oz. je še v postopku njenga dopolnjevanja, je/bo s pošto na dom prejel svoje ure prihoda na preizkus (kandidati so razvščeni po urah) in druge pomembne informacije.

 

 • 13. 6. 2013 Poteka preverjanje poslane dokumentacije in obveščanje o morebitni dopolnitvi; kandidati, ki ste poslali nepopolno ali neustrezno dokumentacijo, ste v teh dneh s pošto na dom pozvani k dopolnitvi. V ponedeljek, 17. junija bomo kandidatom, ki ste poslali ustrezno dokumentacijo oz. jo ustrezno dopolnili, poslali obvestila o preizkusu (razpored opravljanja testov in ostale pomembne informacije). Prosimo, spremljajte pošto.

 

 • NOVO za uveljavljene trenerje vrhunskih športnikov: Senat Fakultete za šport je sklenil, da se trenerjem, ki trenirajo športnike, ki imajo/so imeli  kadarkoli  v obdobju zadnjih štirih let kategorizacijo Olimpijskega komiteja Slovenije svetovnega, mednarodnega ali perspektivnega razreda, prizna opravljen preizkus gibalnih sposobnosti in znanj za vpis v 1. letnik programa Športno treniranje v študijskem letu 2013/14. Za uspešno trenersko delo se jim prizna maksimalno število točk od preizkusa (100 točk).

 

 • 16. 5. 2013 Vsi prijavljeni kandidati so s pošto na dom prejeli obvestilo o dokumentaciji, ki jo je potrebno poslati na Fakulteto za šport do 3. junija 2013 (potrdilo splošnega zdravnika oziroma, po potrebi, specialista, je lahko izdano po 3. maju 2013) .
  Obvestilo in priloga (izbira Športa A)

 

 

 • Preizkus gibalnih sposobnosti in znanj bo za vse, v prvem roku prijavljene kandidate za vpis v študijskem letu 2013/14: v sredo, 26. in četrtek, 27. junija 2013.

 

 • Število prijav s 1. željo za vpis na redni študij v 2013/14:

 

Študijski programRazpisana mesta za redni študijŠtevilo prijav za redni študij s 1. željo
Športna vzgoja65203
Kineziologija35213
Športno treniranje30116

Število prijav za izredni študij v 1. prijavnem roku ne presega števila razpisanih mest, zato omejitve vpisa za izredni študij v 1. roku ni. Kljub temu pa morajo vsi kandidati uspešno opraviti preizkus gibalnih sposobnosti in znanj!

 

 • 18. 2. 2013 Informativna dneva sta potekala uspešno. Vsem obiskovalcem (bilo vas je okoli 750) se zahvaljujemo za obisk. Upamo, da ste prejeli informacije, ki vas zanimajo,  in da bo, tudi z njihovo pomočjo, vaša izbira lažja. Ne pozabite na pravočasno Prvo prijavo - do 5. marca!

 

 • INFORMATIVNI DAN

Vabljeni na informativni dan Fakultete za šport, ki bo v petek, 15. 2., in v soboto, 16. 2. 2013, v Veliki predavalnici Fakultete za šport, po naslednjem razporedu:

petek, 15. 2. 2013ob 10h in 15h
sobota, 16. 2. 2013ob 10h

Naslov: UL,  Fakulteta za šport,  Gortanova 22, Kodeljevo (nasproti dvorane Slovan), dostop z mestnimi avtobusi št. 2, 5, 22.

 

Informativni dan za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane bo v petek, 15. februarja 2013 ob 12. uri. Potekal bo v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana.

 

 

 • RAZPIS ZA VPIS 2013/14

Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2013/14 je objavljen tukaj.

Prijavo za vpis na Fakulteto za šport v študijskem letu 2013/14 je potrebno oddati od 5. februarja do 5. marca 2013 na visokošolsko prijavno-informacijsko službo Univerze v Ljubljani. Podrobnosti preberite v razpisu.

Vse dodatne informacije tudi na spletni strani vpisne službe (www.vpis.uni-lj.si).

 

o   DRŽAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE, KI SO SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE KONČALI V TUJINI, DRŽAVLJANI DRŽAV ČLANIC EU IN DRUGI TUJI DRŽAVLJANI, KI SO SAMI SLI NJIHOVI STARŠI DAVČNI ZAVEZANCI RS IN IMAJO STALNO BIVALIŠČE V RS

Kandidati se prijavijo na razpisana mesta za državljane RS, ki so objavljena na razpisu. Prijavo za vpis je potrebno oddati od 5. februarja do 5. marca 2013 na visokošolsko prijavno-informacijsko službo Univerze v Ljubljani.

Kandidati, ki še nimajo odločbe o priznanju, pošljejo Vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja (obrazec N) na naslov Univerze v Ljubljani.

Več informacij v priponki.

 

 o   SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA in DRŽAVLJANI DRŽAV NEČLANIC EU

Kandidati se prijavijo na posebej razpisana mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce – državljane držav nečlanic EU. Prijavo za vpis je potrebno oddati od 5. februarja do 5. marca 2013 na visokošolsko prijavno-informacijsko službo Univerze v Ljubljani. 

redniizredni
Športna vzgoja4-
Kineziologija22
Športno treniranje-4

Kandidati, ki še nimajo odločbe o priznanju, pošljejo Vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja (obrazec N) na naslov Univerze v Ljubljani.

Več informacij v priponki.

 

o   Izpit iz slovenščine

Vsi tuji državljani morajo izpit iz slovenščine opraviti pred vpisom v 2. letnik študija. Izpit opravljajo po programu Slovenščina za tujce na srednji ravni na Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik.

Naslov:

Univerza v Ljubljani

Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

Kongresni trg 12

1000 Ljubljana

Tel.: 00386 1 241 86 77

Uradne ure: vsak dan od 11. do 13. ure, ob sredah od 11. do 15. ure, vsako prvo sredo v mesecu od 11. do 17. ure

E-pošta: center-slo@ff.uni-lj.si

spletna stran: http://www.centerslo.net

 

Kandidatom – tujim državljanom, ki so končali osnovno in/ali srednjo šolo v Sloveniji ali dvojezično srednjo šolo oziroma srednjo šolo s slovenskim učnim jezikom v tujini, ni potrebno opravljati izpita iz slovenščine.

 

 

 • VZPOREDNI ŠTUDIJ IN ŠTUDIJ DIPLOMANTOV

Vpisna mesta za vzporedni študij in študij diplomantov

 

redniizredni
Športna vzgoja-2
Kineziologija-2
Športno treniranje-4

 

o   Vzporedni študij

Študenti, ki želijo študirati vzporedno, pošljejo izpolnjen obrazec (Prijava za vpis v štud. letu 2013/14 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode) na Fakulteto za šport najkasneje do 5. marca 2013. Prijavi je potrebno priložiti soglasje matične fakultete, akademije ali visoke strokovne šole. Potrdilo o opravljenih obveznostih za vpis v višji letnik na matičnem visokošolskem zavodu pa predložijo najkasneje do vpisa.

 

o   Diplomanti

Diplomanti pošljejo izpolnjen obrazec (Prijava za vpis v štud. letu 2013/14 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode) na Fakulteto za šport najkasneje do 5. marca 2013. Diplomo in potrdilo o opravljenih izpitih pa pošljejo najkasneje do 17. septembra 2013.

  

 

 • OPOZORILO ZA ŽE VPISANE ŠTUDENTE

Študenti, ki želijo zamenjati študijski program in te pravice oziroma pravice do ponavljanja še niso izrabili, se morajo prijaviti tako kot drugi kandidati.

Kandidati, ki so enkrat že ponavljali ali enkrat že zamenjali redni študijski program, se za redni študij ne smejo več prijaviti.

 

 

 • PREPIS IZ IZREDNEGA NA REDNI ŠTUDIJ

Študent, ki se želi prepisati iz izrednega na redni študij, mora opraviti vse študijske obveznosti iz letnika, v katerega je vpisan in predhodnega (če je v 2. letniku). Poleg tega je prepis na redni študij možen le, če študent tekoče napreduje (vmes ni ponavljal, niti pavziral). Prepis na redni študij po pavziranju ali ponavljanju ni mogoč!

Ta sklep velja za generacijo vpisanih v 1. letnik v študijskem letu 2013/14 in naprej.

Primer:

Študent je  v vpisan v 1. letnik izredno. Če se želi vpisati v 2. letnik redno, mora opraviti vse študijske obveznosti 1. letnika, t.j. 60 KT. Poleg tega prej ne sme ponavljati ali pavzirati.