Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

ERASMUS IZMENJAVE

datum: 07.01.2013

kategorija: novice

Razpis ERASMUS študijske izmenjave in usposabljanje za leto 2013/2014

Univerza v Ljubljani objavlja razpis ERASMUS študijske izmenjave in usposabljanje za leto 2013/2014.  Na razpis se lahko prijavi študent UL, ki izpolnjuje osnovne pogoje za pridobitev statusa »Erasmus študenta«, ki jih določa program:

-  da ima v celotnem času študija v tujini aktiven status študenta na matični članici UL in

-  da v času dosedanjega študija še ni bil »Erasmus študent z namenom študija« in

-  da je v času izmenjave vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija.  

Študenti lahko v tujini bivajo najmanj 3 mesece in največ 1 leto. Študenti, ki bodo vključeni v pedagoški proces, morajo v tujini v enem semestru pridobiti najmanj 20 ECTS kreditov.  

Prijavni obrazec za prošnjo in ostale informacije o izbirnem postopku dobite v Mednarodni pisarni FŠ-ja, (novi prizidek FŠ), Jožef Križaj.

Rok za oddajo prošenj v Mednarodni pisarni FŠ-ja je 22.02.2013.  

Lep pozdrav,

Jožef Križaj