Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Sprejemni postopek za vpis v 1. letnik - obvestilo kandidatom

datum: 28.06.2012

kategorija: novice

Obvestilo kandidatom za vpis v 1. letnik

 

Preizkus gibalnih sposobnosti in znanj je za vami.

Na povezavi http://www2.fsp.uni-lj.si/sprejem.html objavljamo neuradne rezultate preizkusa. V skladu z obvestilom o preizkusu, ki ste ga prejeli, se lahko morebitne pritožbe nanašajo izključno na pravilnost prepisa rezultatov ali kategorizacij iz zapisnikov v računalniško datoteko.

Pisne pritožbe morajo prispeti v tajništvo Fakultete za šport najkasneje do ponedeljka, 2. 7. 2012, do 12.00 ure (rok prejema pritožbe), ko jih bo obravnavala Komisija za študijske zadeve. V primeru pravočasno oddane pritožbe boste sklep Komisije prejeli po pošti na dom, v nekaj dneh po seji.

 Uradni rezultati testov bodo preračunani v točke preizkusa, ki bodo posredovane vpisni službi Univerze v Ljubljani za nadaljnjo obravnavo v izbirnem postopku. Točke preizkusa bodo objavljene na spletni strani Fakultete za šport (www.fsp.uni-lj.si) najkasneje do 11. julija 2012.

Od vpisne službe Univerze v Ljubljani boste do 25. julija 2012 prejeli sklep o rezultatih prvega roka izbirnega postopka. Sprejete kandidate bomo s pošto na dom povabili k vpisu, ki bo 1. in 2. avgusta na Fakulteti za šport.

 Srečno!