Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

ERASMUS IZMENJAVE

datum: 04.01.2012

kategorija: novice

Razpis ERASMUS študijske izmenjave za leto 2012/2013

 

Univerza v Ljubljani objavlja razpis ERASMUS študijske izmenjave za leto 2012/2013. Prijavijo se lahko študenti, ki izpolnjujejo minimalne pogoje, ki jih določa Evropska komisija.

1.    Študenti lahko v tujini bivajo najmanj 3 mesece in največ 1 leto.

2.    Mobilnost lahko poteka le med dvema nosilkama Erasmus univerzitetne listine.

3.    Izbrani študenti morajo imeti zaključen vsaj prvi letnik I. stopenjskega študija.

4.    Na razpis se lahko prijavijo vsi študenti vpisani na UL.

5.    Študenti morajo pred odhodom v tujino skleniti študijski sporazum.

 

Prednost bodo imeli kandidati, ki se bodo na tuji instituciji vključili v pedagoški proces. Študenti, ki bodo vključeni v pedagoški proces, morajo v tujini v enem semestru pridobiti najmanj 20 ECTS kreditov. Za izmenjavo se lahko prijavijo študenti tistih članic UL, ki so izmenjave potrdile z bilateralnimi sporazumi s tujimi partnerji.

 

Prijavni obrazec za prošnjo in ostale informacije dobite v Mednarodni pisarni FŠ-ja, (novi prizidek FŠ), Jožef Križaj. Rok za oddajo prošenj v Mednarodni pisarni FŠ-ja je 21.02.2012.