Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Premostitveni modul za diplomante VSŠ

datum: 23.11.2011

kategorija: novice

Na intranetu za študente je objavljeno obvestilo o premostitvenem modulu za diplomante visokošolskega strokovnega študija Športno treniranje, ki se želijo vpisati na magistrski študijski program Športna vzgoja.

Prijave do 30. novembra 2011.

 

Študentski referat