Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Prijava na izpit za študente brez statusa in prijava na komisijski izpit

datum: 16.11.2011

kategorija: novice

Objavljamo NAVODILA ZA PRIJAVE NA IZPIT (za študente brez statusa in za komisijsko opravljanje izpita), ki vsebujejo nekatere spremembe in dopolnitve, glede na dosedanja.

POZOR: študenti, ki ste se v lanskem študijskem letu pravočasno odjavili od izpita in plačila niste prenesli na prijavo drugega izpita, lahko le še do 30. 11. 2011 uveljavite vračilo denarja za odjavljen izpit iz preteklega študijskega leta (z originalnim potrdilom s popolnimi podatki o nazivu in datumu izpita!). Po tem datumu  to ne bo več mogoče. Več na intranetu za študente.

 

Študentski referat