Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Obvestilo kandidatom za drugi prijavni rok

datum: 21.07.2011

kategorija: novice

Drugi prijavni rok: 22. - 29. avgust (obrazec Druga prijava za vpis)

Drugo prijavo lahko oddajo tisti, ki niso bili sprejeti v nobenega od v prvi prijavi napisanih študijskih programov in tisti, ki niso oddali prve prijave za vpis. Izjemoma tudi tisti, ki so bili sprejeti v prvem roku, če imajo za to upravičene razloge (skupaj z drugo prijavo poslati prošnjo z obrazložitvijo razlogov in priložiti dokazila za razloge). Več v Razpisu za vpis 2011/12!

Prosta mesta za drugi prijavni rok bodo objavljena 19. avgusta na spletnih straneh VPIS-a

Kandidatom, ki so uspešno opravili preizkus gibalnih sposobnosti in znanj v prvem prijavnem roku, se v drugi prijavi upoštevajo rezultati preizkusa iz prvega roka.

Preizkus gibalnih sposobnosti in znanj v drugem prijavnem roku bo 8. septembra.

Vpis sprejetih v drugem prijavnem roku bo po 26. septembru.

 

Uspešno v drugem roku in lep pozdrav,

Študentski referat