Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Prvo obvestilo kandidatom za vpis v 1. letnik

datum: 13.05.2011

kategorija: novice

Obvestilo o dokumentaciji

Spoštovani kandidati za vpis v 1. letnik Fakultete za šport!

 

Z navadno pošto ste na dom prejeli obvestilo, s katerim  vas želimo spomniti na dokumentacijo, ki jo je, v skladu z Razpisom za vpis, potrebno poslati na Fakulteto za šport do 1. junija 2011.

Če ste v prijavi napisali več želja, ste morda prejeli dve  obvestili, ker se dokumentacija za vpis na program Športno treniranje nekoliko razlikuje od  tiste, ki je potrebna za vpis na programa Kineziologija in Športna vzgoja. Ne glede na to, ali ste prejeli eno ali dve obvestili, pošljite samo eno zdravniško potrdilo in fotokopijo športnovzgojnega kartona (veljalo bo za vse vaše želje), v primeru prijave na ŠT (pa čeprav z 2. ali 3. željo),  priložite še dodatno zahtevano dokumentacijo. Če le te ne bo, ne boste upoštevani za vpis na program ŠT (s katerokoli željo).

Le kandidati, ki boste poslali ustrezno dokumentacijo do 1. junija, boste s pošto na dom vabljeni k preizkusu gibalnih sposobnosti, ki bo  27. in 28. junija. Drugo obvestilo pričakujte v sredini junija. Opise testov in minimalne rezultate ter kriterije za uspešno opravljen preizkus smo že objavili na spletu (obvestilo na spletni strani FŠ z dne 18. 03. 2011).

Zdravniško potrdilo ne sme biti starejše od 3. maja 2011. Zadostuje obisk osebnega splošnega zdravnika, če pa le ta presodi, da je potrebno mnenje specialista, je potrebno priložiti še mnenje tega.

Obvestilo za prijavljene na program  ŠV in/ali  KIN

Obvestilo za prijavljene na program ŠT, prijavnica za usmeritveni šport (šport A)

 

Želimo vam veliko uspeha v sprejemnem postopku!

 

Študentski referat