Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Doktorski študijski program Kineziologija

datum: 24.03.2011

kategorija: novice

Sprememba pravil, navodil in postopkov doktorskega študija na Fakulteti za šport

Senat Fakultete za šport je na 17.redni seji, dne 02.02.2011 sprejel uvedbo (sklep št. 235) drugega doktorskega seminarja pred zagovorom doktorske disertacije.

Senat Fakultete za šport je na 18.redni seji, dne 02.03.2011 sprejel sklep št. 244, da se v postopku pridobitve doktorata znanosti iz procesa ocenjevanja izločita mentor in somentor.