Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE

datum: 22.02.2011

kategorija: novice

Kandidatka NINA MAKUC

Obveščamo Vas, da bo zagovor doktorske disertacije kandidatke NINE MAKUC z naslovom "Vpliv različnih načinov vadbe smučanja na znanje alpskega smučanja petinpolletnih otrok" v četrtek, 03.03.2011 ob 16.30 uri v sejni sobi Fakultete za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana.