Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Navodila za prijave na izpit

datum: 18.01.2011

kategorija: novice

Pred nami je zimsko izpitno obdobje, zato vam posredujemo glavne informacije o izpitnih rokih. Upoštevajte vse navedene roke (za prijavo – do 5 dni pred izpitom / odjavo – do 4 dni pred izpitom), ker kasnejše prijave/odjave niso možne niti v Študentskem referatu.

 

1.       PREGLED IZPITNIH ROKOV

Vse razpisane izpitne roke lahko vidite v e-Študentu – Pregled izpitnih rokov (po letniku ali po smeri).

 

 

2.       POGOJI ZA OPRAVLJANJE IZPITA

Pogoj za prijavo na izpit so FREKVENCE VSEH OBVEZNOSTI (predavanja, vaje, seminarji) v e-Študentu. Če vam profesor v e-Študent ne bo dal vseh frekvenc, se ne boste mogli prijaviti na izpit.

 

Obvestilo v e-Študentu, ki vas ob prijavi opozori na manjkajoče frekvence: »Niso opravljene vse obveznosti, ki so predpogoj za izpit.«

 

 

3.       PRIJAVA (odjava) NA REDNI IZPITNI ROK (za študente s statusom)

 Študenti se na izpit prijavite preko aplikacije e-Študent najkasneje 5 dni pred izpitnim rokom.

o   primer 1: izpit je v sredo, 26. januar --> zadnji dan za prijavo: petek, 21. januar

o   primer 2: izpit je v petek, 28. januar --> zadnji dan za prijavo: nedelja, 23. januar

Študenti se od izpita lahko odjavite preko aplikacije e-Študent, najkasneje 4 dni pred izpitnim rokom. Kasneje se lahko na dan izpita odjavite pri profesorju.

o   primer 1: izpit je v sredo, 26. januar --> zadnji dan za elektronsko odjavo: sobota, 22. januar

o   primer 2: izpit je v petek, 28. januar --> zadnji dan za elektronsko odjavo: ponedeljek, 24. januar

 

Kasnejše (po roku) prijave in odjave niso možne niti v Študentskem referatu!

  

4.       PRIJAVA NA IZREDNI IZPITNI ROK

 Na izredni izpitni rok se lahko prijavijo:

-          absolventi,

-          izredni študenti,

-          kandidati brez statusa študenta,

-          redni študenti s statusom študenta športnika (po dogovoru z nosilcem predmeta),

-          redni študenti s statusom študenta s posebnimi potrebami (po dogovoru z nosilcem predmeta),

-          redni študenti, vendar le, če so izpolnili vse za predmet predpisane obveznosti in z dovoljenjem nosilca predmeta

 

Rok prijave in odjave je enak kot pri rednem izpitnem roku.

   

5.       PRIJAVA NA IZPIT ZA OSEBE BREZ STATUSA

Osebe brez statusa morajo, na osnovi Pravilnika o vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, plačati tudi prvo drugo in tretje opravljanje izpita ter posebej morebitna komisijska opravljanja (četrto, peto in šesto).

 

Oseba brez statusa mora izpit plačati po veljavnem ceniku UL (dostopen na spletni strani UL in FŠ). Prijavite se lahko tako, da v nabiralnik pred referatom oddate izpolnjen obrazec »Prijava na izpit za osebe brez statusa« in potrdilo o plačilu izpita. Oboje lahko pošljete tudi po faksu (št. 01/52 07 803), po elektronski pošti (referat@fsp.uni-lj.si) ali pa oddate osebno v referat. Če v dveh dneh od oddaje dokumentov prijava ni vidna v e-Študentu, pokličite v referat in preverite prijavo.

 

Rok za prijavo/odjavo je enak kot pri študentih s statusom, s tem da je potrebno upoštevati dela proste dneve (vikende)!

o   primer 1: izpit je v sredo, 26. januar --> zadnji dan za prijavo v Referatu: petek, 21. januar, do 12h (velja tudi za fax/mail/nabiralnik!)

o   primer 2: izpit je v petek, 28. januar --> zadnji dan za prijavo v Referatu: petek, 21. januar, do 12h (tudi če je fax/mail poslan v nedeljo, ga v Referat dobimo v ponedeljek, ko je rok za prijavo že potekel!)

 

Podatki za plačilo so: TRR: 01100-6030708477, sklic: 00 100-1.

Iz potrdila o plačilu mora biti obvezno razvidno ime predmeta, pri katerem opravljate izpit (Primer – Namen plačila: Plačilo izpita pri predmetu "navedba predmeta"). V primeru, da stroške plačuje tretja oseba, mora biti iz namena plačila razvidno, za koga (študenta, ki se prijavlja na izpit) je bilo plačano.

  

6.       PRIJAVA NA KOMISIJSKI IZPIT

Četrto, peto in morebitno šesto opravljanje izpita je komisijsko in ga morate plačati po veljavnem ceniku UL (dostopen na spletni strani UL in FŠ). Potrdilo o plačilu skupaj z izpolnjenim obrazcem »Prijava na komisijski izpit« lahko oddate v nabiralnik pred referatom ali pošljete po elektronski pošti (referat@fsp.uni-lj.si) ali faksu (št. 01/52 07 803), lahko pa osebno prinesete v referat. Če v dveh dneh od oddaje dokumentov prijava ni vidna v e-Študentu, pokličite v referat in preverite prijavo.

 

Glede rokov za prijavo/odjavo glej točko 4.

 

Podatki za plačilo so: TRR: 01100-6030708477, sklic: 00 100-1.

Iz potrdila o plačilu mora biti obvezno razvidno ime predmeta, pri katerem opravljate izpit (Primer – Namen plačila: Plačilo izpita pri predmetu "navedba predmeta"). V primeru, da stroške plačuje tretja oseba, mora biti iz namena plačila razvidno, za koga (študenta, ki se prijavlja na izpit) je bilo plačano.

 

Za šesto opravljanje izpita mora študent najprej oddati vlogo na Komisijo za študijske zadeve; izpolni obrazec »Vloga za šesto opravljanje izpita« in ga odda v nabiralnik pred Referatom. Če Komisija na naslednji redni seji vlogi ugodi, je postopek prijave enak kot pri četrtem in petem opravljanju izpita. 

 

 

 

Veliko uspeha!

Študentski referat