Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Vloge za status športnika

datum: 19.10.2010

kategorija: novice

Rok oddaje je 31. oktober 2010

Rok za oddajo vlog za pridobitev statusa športnika/trenerja je 31. oktober 2010. Navodila so objavljena na intranetnih straneh.

 

Lep pozdrav!

Študentski referat